11 april 2018

Vägrade skaka hand med kollega – dom idag

Lärarvikarien ville inte skaka hand med sina manliga kolleger. Då blev det inga fler arbetspass på skolan i Helsingborg. Diskriminering anser facket, i dag kommer domen.

När den manliga kollegan sträckte fram handen för att hälsa lade den kvinnliga lärarvikarien handen på sitt hjärta och bugade. Efter det fick hon inte fler lektioner på skolan.

Ord står dock mot ord om varför. Enligt vikarien blev hennes kommande inplanerade vikariat strukna, men enligt rektorn slutade hon självmant på skolan.

Kvinnan har i Arbetsdomstolen krävt skolan på 120 000 kronor i diskrimineringsersättning. I februari hölls förhandling och i dag faller domen, som kan bli vägledande för liknande fall.

Vikariens juridiska ombud, fackförbundet Unionen, anser att skolan ställde kvinnan inför ett ultimatum. Kvinnan är troende muslim och menar att det strider mot hennes religiösa övertygelse att ta främmande män i handen.

Arbetsgivaren hävdar å sin sida att vägran att skaka hand med det motsatta könet inte är förenlig med skollagen och skolans värdegrund.

Men tvisten är komplex och rör också frågan är också om lärarvikarien tvingades sluta eller om hon själv valde att gå. Om domstolen anser att hon själv valt att gå kan svaret på frågan om diskriminering eventuellt utebli.

Några fall om handskakning, som rör förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare, har tidigare avgjorts i tings- och hovrätt. Men detta är såvitt känt första gången som frågan prövas i högsta instans för arbetsrättsliga tvister.

Här är några tidigare fall där utebliven handskakning förvandlats till juridik.

* 2006. En arbetssökande man vill inte skaka hand med en kvinnlig vd, utan hälsar genom att lägga handen på bröstet. Mannen fick ingen praktik och förlorade också sin plats på ett arbetsmarknadspolitiskt program. DO stämde arbetsförmedlingen och 2010 slog tingsrätten fast att mannen diskriminerats på grund av religion. Han fick 60 000 kronor i skadestånd.

* 2013. En kvinna ville inte skaka hand med en manlig läkare. Han vägrade då att undersöka henne. Diskriminering ansåg DO och fick rätt i tingsrätten. Läkaren överklagade och vann i hovrätten, som ansåg att det inte gick att bevisa att den uteblivna undersökningen hade med kvinnans religion att göra. HD valde att inte ta upp fallet.

* 2016. En handledare ansåg att rekryteringen till ett jobb på ett boende för flyktingbarn avslutades på grund av att han uppgett att han inte vill skaka hand med kvinnor. Han hade också uppgett att han inte kunde följa med på aktiviteter som till exempel att gå och bada. DO gick inte vidare med ärendet.

Källa: Tidningen Arbetet

...
Källa: Sveriges Radio P4 nyheter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tänk på att du är personligen ansvarig för dina kommentarer som du skriver och lämnar här. Så håll en trevlig och god ton för allas trevnad. Samt tack på förhand för ditt inlägg och din delaktighet här.
Har du frågor kontaktar du oss enklast och snabbast på post@hbgnyheter.com