Crowdfunders

Genom vara med i vårt nätverk och därmed en äkta crowdfunding sponsor av dina egna lokala medborgarjournalistik HbgNyheter här. Bevisar att du är en godhjärtad person och organisation som ställer upp och tar ett stort socialt samhällsansvar samt stödjer och står bakom oss i vår vision och policy samt värdegrund i projektet här.

Visionen är att vi skall tillhandahålla en medieplattform för medborgarjournalistik. Där alla Helsingborgare och dess olika organisationer får vara med och kan bidra samt delta i den öppna samhällsdebatten på lika villkor.

Policyn är att det som medborgarna skickar in skall vi publicera rakt av utan att vi förvanskar eller ändrar i materialet och informationen. Denna policy upprätthåller och uppfyller vi genom att vi inte göra några egna redigeringar av det insända medborgare informationsmaterialet, utan vi publicerar det precis rakt av med hänvisning till källan och som vi har fått det tillsänt oss i originalskick.

Värdegrunden som vi står för är att verka för en öppen demokrati. Där alla Helsingborgares lika rättigheter till yttrandefrihet skall tillvaratas enligt dem internationella mänskliga rättigheterna, och detta oavsett vilken etnisk eller religiös samt politisk åsikt man innehar.

Visa därför nu att du också tillhör dem godhjärtade som stödjer detta viktiga demokrati projekt. Genom att sätta in ett helt valfritt belopp till vårt sparkonto med väldigt hög och mycket bra sparränta på i
Resurs Bank
Bankgiro: 5957-9029
OCR nr: 975 229 760 561 900 99

Du kan alltid följa och läsa dem senaste informations uppdateringarna om hur projektet fortlöper och utvecklar sig under rubriken "Projekt nyheter".

Våra nätverkspartners och crowdfunders är:

Resurspoolen
The place 2 be Android app Iphone app
Elgiganten Business / Företag
Impulsedance Studio Skola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tänk på att du är personligen ansvarig för dina kommentarer som du skriver och lämnar här. Så håll en trevlig och god ton för allas trevnad. Samt tack på förhand för ditt inlägg och din delaktighet här.
Har du frågor kontaktar du oss enklast och snabbast på post@hbgnyheter.com