6 juli 2017

Regionen hann inte upphandla – döms betala straffavgift

Lyssna: Enhetschef: "Det skedde oförutsedda saker"

Förvaltningsrätten dömer Region Skåne att betala nästan 1,4 miljoner kronor till staten i upphandlingsskadeavgifter. Rätten håller med Konkurrensverket om att regionen gjort två otillåtna direktupphandlingar.

Lagen om offentlig upphandling innebär att alla tjänster som är värda mer än drygt en halv miljon kronor måste upphandlas av myndigheter och förvaltningar. Tanken är att alla aktörer ska ha chansen att få kontraktet.

I de här fallen gjorde inte Region Skåne några upphandlingar utan skrev nya kontrakt med två läkare, när avtalen med dem löpte ut. Det handlar om en gynekolog i Helsingborg, där avtalet är värt nästan 14 miljoner kronor, och en smärtmottagning i Lund, där värdet på avtalet ligger på 2,8 miljoner.

Region Skåne hade tagit fasta på de undantag som finns för när man, trots ett högre värde, får göra direktupphandlingar.

 – Region Skåne gjorde en bedömning att det fanns synnerliga skäl för att göra en direktupphandling, för att det är en absolut nödvändig specialistvård och för att tillgodose medborgarnas behov inom just dessa vårdområden, säger Pia Bagewitz, enhetschef på avdelningen för hälso- och sjukvård.

Men förvaltningsrätten ansåg att Region Skåne haft god tid på sig att förutse behoven och skulle därmed hunnit göra en offentlig upphandling.

– Det var inte den bedömning som Region Skåne gjorde, utan det skedde oförutsedda saker som gjorde att tiden blev knapp, och det är där som vi har olika bilder av händelsen.

Region Skånes tanke var att patienterna skulle tas omhand på annat sätt än genom nya upphandlingar. Förhoppningen var att vårdcentralerna genom ett tilläggsavtal skulle ta hand om gynekologin, men intresset från vårdcentralerna var svalt.

Planen för smärtpatienterna var att de flesta skulle tas omhand av mottagningarna som erbjuder multimodal smärtbehandling, MMS. Många av mottagningarna valde dock att avsluta sina uppdrag, när regionen sänkte ersättningen med 25 procent inom MMS-vårdvalet. Därigenom blev det enligt regionen bråttom att sluta nya avtal med de två aktuella läkarna.

Region Skåne analyserar nu domarna och har ännu inte beslutat om man ska överklaga. Det är också för tidigt att säga om det finns några lärdomar att dra, säger Pia Bagewitz. 

– Vad det här kommer att utmynna i kan jag inte säga i dag, men när analysen är klar är det klart att vi får se igenom de ställningstaganden som gjordes, och därutifrån se vad Region Skåne kan göra bättre till nästa tillfälle, säger hon.

Möjligheten för Konkurrensverket att ansöka om upphandlingsskadeavgift har funnits sedan 2010, och fram till och med förra året hade drygt 80 avgifter på sammanlagt 54 miljoner kronor dömts ut till olika offentliga förvaltningar och myndigheter. För Region Skåne är det här första gången.

...
Källa: Sveriges Radio P4 nyheter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tänk på att du är personligen ansvarig för dina kommentarer som du skriver och lämnar här. Så håll en trevlig och god ton för allas trevnad. Samt tack på förhand för ditt inlägg och din delaktighet här.
Har du frågor kontaktar du oss enklast och snabbast på post@hbgnyheter.com