4 juli 2017

Ny lag kan bli verkningslös för spelberoende

Vanligt att spela om pengar via nätet.

Lyssna: Föreståndare behandlingshemmet Game Over: "Kommunerna har ingen beredskap"

Redan om ett halvår gäller lagändringen om att spelberoende ska likställas med andra missbruk. Men frågan är om kommunerna är redo för uppdraget till årsskiftet.

Lagen innebär att kommuner och landsting blir skyldiga att erbjuda stöd och vård även till personer som har problem med spel om pengar.

Erika Kannenberg, före detta spelmissbrukare från Föreningen Spelberoende i Helsingborg, är en av dem som tror att hjälpen lär dröja. Hon menar att det saknas både kunskap och resurser i samhället för att ta sig an uppdraget på så kort tid.

– Min erfarenhet och känsla är att det finns alldeles för lite kunskap om spelmissbruk. Det här är bara psykiskt. Ett alkoholmissbruk är mer logiskt, man kan bli beroende om man dricker. Men ett spelberoende är inte logiskt. Därför är det svårare att behandla för det finns så lite förståelse, det är väl bara att sluta, säger hon.

Erika Kannenberg vet vad hon pratar om. Under nästan hela sitt vuxna liv har hon levt med ett spelmissbruk. Det har funnits stunder då hon inte orkade leva. Då missbruket tog över allt

– I början på 2000-talet försökte jag ta mitt liv, säger Erika Kannenberg.

Hur påverkade ditt spelande din omgivning?

– När jag var i spelet så påverkade det min omgivning jättenegativt. Men det förstod jag inte då för jag kunde inte se det. Jag tyckte att jag var en suverän mamma. Men jag hade inte tid att visa mina barn kärlek och omtanke. Det här har kostat både dem och mig väldigt mycket känslomässigt, säger Erika Kannenberg.

Hon var expert på att manipulera sin omgivning säger hon. Hon lyckades hela tiden, att hitta möjligheter att kunna fortsätta med sitt missbruk.

– Jag kan inte känna skuld och skam för vad jag gjort i resten av mitt liv. Men det var mycket skuld och skam när jag var i det. Jag ville ge min familj så mycket, ville ge dem det jag inte hade fått. Men det blev så fel, för de fick mindre än det jag hade fått.

Från och med 1 januari 2018 ändras socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som innebär att kommuners och landstingens ansvar för spelmissbruk förtydligas. Det är ett efterlängtat beslut men frågan är om det finns resurser och kunskap att ta sig an lagen så snart.

Vid en rundringning uppger flera av de skånska kommunerna att det finns många frågetecken kring hur lagen ska omfamnas. Detsamma gäller även avtalen mellan kommuner och landsting. Peter Sonnsjö är Verksamhetschef för vuxenvården i Kristianstads kommun och är tveksam till att alla delar kommer att vara klara till årsskiftet.

– Jag talar nog för fler kommuner när jag säger att vi den andra januari inte kommer att kunna erbjuda ett fullgott batteri av insatser, varken på öppenvården eller om det behövs ett behandlingshem, säger han.

Det Peter Sonnsjö säger stämmer väl överens med den undersökning som Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomförde 2015, där 90 procent av kommunerna uppgav att de behövde mer kunskap om spelproblem inför en ändring av socialtjänstlagen.

För Erika Kannenberg kom vändpunkten när hon tog pengar från sin egen son, och blev dömd för brottet.

– Jag hjälpte min son i hans företag och skötte hans betalningar och faktureringar. Jag började att låna någon tusenlapp här och där. Jag såg det verkligen som ett lån. Vid ett tillfälle betalade jag tillbaks, men därefter tog jag bara och till slut var det tomt.

Hon dömdes till vård i åtta månader och det blev en vändpunkt. Erika säger att hon aldrig hade blivit fri om hon inte fått vård på ett behandlingshem för det är något helt annat att vara under vård dygnet runt mot att få gå och prata med någon ett par gånger i veckan säger hon. Men den möjligheten är det långtifrån alla som får. I dag finns det nämligen bara ett enda renodlat behandlingshem med inriktning på just spelmissbruk.

När spelmissbrukare och anhöriga söker hjälp är det inte till socialförvaltningen de vänder sig i första hand. Många gånger är det snarare till spelföreningarna och till landets enda behandlingshem för spelmissbrukare. Det säger Inger Lundberg, föreståndare på behandlingshemmet Game Over i Linköping.

– Det är många som hör av sig, även anhöriga som ringer och är oroliga för pojkvänner, söner och systrar. Spelmissbruk är mycket vanligare än vad människor i allmänhet känner till. Det är vanligare att de ringer hit först än att de till exempel ringer till sitt socialkontor, säger hon.

Inger Lundberg hoppas att lagändringen kommer att innebära att människor slipper hamna mellan stolarna och bli bollade mellan kommuner och landsting i en fråga där ingen riktigt velat ta ansvar. Dessutom menar hon att okunskapen är stor, inte bara hos de som möter klienterna i kommunerna, utan också hos beslutsfattare.

– De allra flesta mindre och mellanstora kommuner tror jag inte har någon som helst beredskap eller kunskap om det här.

Hur lagändringen landar återstår att se. Men Erika Kannenberg är övertygad om en sak, Ska lagen ha någon effekt behövs fler behandlingshem för spelmissbrukare.

– Vi kan inte rädda alla, men om vi ska en chans att rädda några till ett stabilt och livslångt spelfritt liv krävs det behandlingshem, säger hon.

...
Källa: Sveriges Radio P4 nyheter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tänk på att du är personligen ansvarig för dina kommentarer som du skriver och lämnar här. Så håll en trevlig och god ton för allas trevnad. Samt tack på förhand för ditt inlägg och din delaktighet här.
Har du frågor kontaktar du oss enklast och snabbast på post@hbgnyheter.com