3 juli 2017

Kvarliggande patienter på akuten granskas

Akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Lyssna: Inspektör: "Kan brista i övervakning och omvårdnad"

Inspektionen för vård och omsorg kommer i höst att granska akutmottagningar med fokus på de patienter som blir liggande kvar på akuten i väntan på en vårdplats.

I den nationella tillsynen ska Inspektionen för vård och omsorg, IVO, undersöka de patientsäkerhetsrisker som uppstår, när patienter blir kvar på akuten.

– Det kan förekomma brister i övervakning och omvårdnad av den här patientgruppen och i läkemedelsbehandlingen. Det kan även hända att patienter ligger på britsar under långa tider i stället för i sjukhussängar, och det innebär risker för både trycksår och fallskador, säger Erika Nilsson, inspektör på IVO avdelning syd.

64 akutmottagningar i landet ingår i den nationella tillsynen, och i Skåne handlar det om Skånes universitetssjukhus två akutmottagningar i Malmö och Lund och akuten på CSK i Kristianstad.

På lasarettet i Helsingborg, som haft stora problem med att patienter blir liggande kvar på akuten i väntan på vårdplats, pågår redan en tillsyn. Därför ingår inte lasarettet i granskningen.

IVO samlar nu in statistik och svar på olika frågor från de berörda akutmottagningarna.

– Vidare kommer oanmälda inspektioner att göras, och då kommer vi att göra observationer och intervjua personal. Vi kommer även inhämta patienters upplevelser genom att skicka ut enkäter till ett urval patienter som besökt en akutmottagning som ingår i vår tillsyn, säger Erika Nilsson.

På akutmottagningarna i Malmö och Lund görs en utökad tillsyn som även tittar på hur länge patienterna får vänta på akuten för att träffa en läkare. Tillsynen där samordnas i ett pilotprojekt med Arbetsmiljöverket som inspekterar arbetsmiljön för chefer som jobbar närmast verksamheten.

Förutom att granska patientsäkerhetsriskerna ska IVO även kartlägga om vissa patientkategorier oftare drabbas av väntan på vårdplats. Alla granskade akutmottagningar kommer efter avslutad tillsyn att få veta vilka brister som upptäckts.

– En samlad analys kommer också att återges i en tillsynsrapport som lämnas till regeringen, säger Erika Nilsson.

Petra Haupt
petra.haupt@sverigesradio.se

...
Källa: Sveriges Radio P4 nyheter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tänk på att du är personligen ansvarig för dina kommentarer som du skriver och lämnar här. Så håll en trevlig och god ton för allas trevnad. Samt tack på förhand för ditt inlägg och din delaktighet här.
Har du frågor kontaktar du oss enklast och snabbast på post@hbgnyheter.com