13 juni 2017

Störst problem med färdigbehandlade patienter i Helsingborg

Niklas Sommelius.

Lyssna: "Ibland är patienterna inte färdigbehandlade"

Färdigbehandlade patienter från Helsingborgs kommun fick ligga kvar längst på sjukhusen i Skåne förra året i väntan på stöd. Men enligt kommunen är ansvaret delat.

– Svårigheterna kan handla om att vi är tre organisationer som ska göra en vårdplan. Det är lasarettet, primärvården och Helsingborgs stad. Det kan ta tid, och ibland är inte patienterna färdigbehandlade, utan de väntar kanske på röntgenplåtar. Det kan uppstå en lagg i systemet som gör att vi inte kan plocka hem i den takt vi vill, säger Niklas Sommelius, stabschef på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg.

Men har ni alltid från kommunens sida resurser att ta emot patienterna?

– Nej, ibland kan det vara så att vi har fullt på våra vårdboenden, och då blir patienten kvar i systemet. Därför har vi skapat ett hemtagningsteam som möjliggör att patienter tas hem till sitt eget hem i snabbare takt.

Förra året upptogs åtta procent av skåningarnas tid på sjukhusen i Skåne av patienter som egentligen var färdigbehandlade. I snitt låg patienter som väntade på insatser från kommunerna kvar i fyra dagar på sjukhusen, och i Helsingborg var medeltiden fem och en halv dag.

På den geriatriska akutvårdsavdelningen på lasarettet i Helsingborg upplever man att kommunikationen brister med Helsingborgs stad och att det är svårt att få till vårdplaneringar.

– Jag kan inte svara på hur det varit bakåt. Framåt har vi en styrgrupp tillsammans med lasarettet och primärvården. Vi träffas varje måndag sedan april och diskuterar om det finns problem i systemet och vad vi kan göra för att lösa upp de knutar som finns, så att patienten inte hamnar i kläm, säger Niklas Sommelius.

Med tanke på vårdplatsbristen blir det ett problem, när sängar upptas av patienter som egentligen inte längre behöver sjukhusvård. Även för patienten som ligger kvar är det ett problem, anser Ingrid Bergman, områdeschef på avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning i Region Skåne.

– Patienten mår oftast bättre av att vara i sin vanliga miljö. Om man blir för mycket sängliggande ökar risken för lunginflammation, och det är lättare att råka ut för fallskador i en okänd miljö. Man kan även få störd nattsömn när man är flera på rummet, och matlusten ökar ofta i sin vanliga miljö, säger hon.

Niklas Sommelius har förståelse för att det kan bli frustration på lasarettet, när vårdplatser upptas av patienter som egentligen är färdigbehandlade, samtidigt som nya patienter väntar på akuten.

– Självklart är det så, men patienter ska vara helt klara, när de är utskrivningsklara. Därför får man hejda sig lite ibland också, men det är klart att det är ett problem för lasarettet att akutplatser upptas av personer som är färdigbehandlade. Därför gör vi detta i samarbete med Region Skåne, säger han.

Ingrid Bergman tror att det nya hälso- och sjukvårdsavtalet som tecknats mellan regionen och alla skånska kommuner ska lösa en del av problematiken. Avtalet ska ge kommunerna ett bättre stöd av läkare från vårdcentralerna. Hon tror också att den nya lag som väntas klubbas av riksdagen i veckan ska skynda på processen.

– Lagen är tydlig i hur processen ska gå till. När patienten skrivs in ska man göra en bedömning av när man tror att patienten är utskrivningsklar. Det ska skickas direkt till primärvården och kommunen, och primärvården ska utse en kontaktperson som ska kalla till en vårdplanering inom tre dagar, när patienten är utskrivningsklar. Jag tror att processen har stor betydelse för en förbättring, säger Ingrid Bergman.

Intervju med Ingrid Bergman hittar du i ljudlänken nedan.

...
Källa: Sveriges Radio P4 nyheter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tänk på att du är personligen ansvarig för dina kommentarer som du skriver och lämnar här. Så håll en trevlig och god ton för allas trevnad. Samt tack på förhand för ditt inlägg och din delaktighet här.
Har du frågor kontaktar du oss enklast och snabbast på post@hbgnyheter.com