26 juni 2017

Kritik växer mot missbruksvården i Helsingborg

Polisen Mathias Lööw känner oro för den ökade andel narkotiska preparat som läcker ut från Laromottagningarna.

Lyssna: Polisen "Preparaten kommer ut på den svarta marknaden"

I Helsingborg slår polis och de sociala myndigheterna nu larm om att narkotiska preparat från stadens Laromottagningar säljs vidare.

I Helsingborg finns fem mottagningar inom LARO, som står för läkemedelsassisterad behandling till personer som är beroende av opiopider exempelvis heroin. Behandlingen som bygger på frivillighet går ut på att patienterna under kontrollerade former får drogerna ersatta av preparat som metadon och subutex.

Säljs vidare

Men nu växer oron för att kontrollerna på många mottagningar brister och att substitutionspreparat säljs vidare  på gatan. Mathias Lööw är chef för polisens fokusgrupp i Helsingborg.

- Min bedömning är att det är ett ganska stort läckage både när det gäller utskrivning av bensodiazepiner och syntetiska opiater.

- Framförallt de sista åren har de här tabletterna ute på gatan ersatt heroinet i större utsträckning. Så fort du har en stor utskrivning av legala läkemedel spiller det över och ut på den svarta marknaden. Läkarna skriver ut alldeles för stora doser vid ett tillfälle. Det ska ju vara en nedtrappning av preparatet som de får. Det ska ju gå ner, inte upp.

Får kritik

Polisen är inte ensamma om kritiken. Enligt Jessica Nordenvall, verksamhetschef vid Socialförvaltningen i Helsingborg, har man för hög tolerans för sidomissbruk på flera av stans Laromottagningar. En direkt effekt av det är att antalet LVM-anmälningar, dvs tvångsvård av missbrukande personer knutna till LARO, de senaste åren närmast tredubblats.

- Det vi ser är att det finns ett läckage av de här substitutionsmedicinerna. Substitutionsbehandling i sig är något positivt. Men jag tror att det vore bra om det skedde under mer kontrollerade former. I dag kan klienterna själva påverka dosen mycket. Vår uppfattning att man då får en högre dos än den man brukar själv.

Privata mottagningar

Inom Region Skåne ingår LARO sedan 2014 i det fria vårdvalet. Av Helsingborg fem mottagningar är fyra privata och det är framförallt där som bristerna märks. Det säger ordförande i Socialnämnden i Helsingborg, Ann-Christine Borgman (MP), som vill att ackrediteringarna nu ses över.

- Problemen är på de ackrediterade mottagningarna. Efter första veckan får patienterna doserna veckovis, vilket är en fara eftersom det här är människor med ett missbruk.

-Vi har bett regionen att medicinskt revidera alla Laromottagningarna. Responsen har varit att det är för dyrt.

"Räddar liv"

Men alla håller inte med om kritiken. Enligt regionrådet Anders Åkesson (MP) med ansvar för primärvård- och psykiatrifrågor i Skåne, är läckaget mindre än nyttan av själva vården.

- Socialstyrelsen pekar på att Laromottagningar är den typ av verksamhet som räddar flest liv. Finns det brister i vår verksamhet ska vi naturligtvis tillse det. Kommunen måste tillse att deras verksamhet när det handlar om boendestöd och liknande. Vi behöver jobba med det här tillsammans.

I augusti har Socialnämnden i Helsingborg tagit initiativ till ett möte där åtgärder för Laromottagningarna med Region Skåne, polisen och tjänstemän och politiker inom kommunen.

 

FAKTA LARO

En läkemedelassisterad behandling till personer som är beroende av opioider, som heroin. Den sker med läkemedel som består av narkotika, tex metadon, buprenorfin och andra opoider.

Behandlingen bygger frivillighet men får enligt nya föreskrifter som kom 2016, även ges under vård som sker enligt lagen om vård av missbrukare, LVM.

Den medicinska delen kompletteras med samtal, stöd och rådgivning.

I landet finns 162 mottagningar, majoriteten drivs i privat regi.

I Skåne finns 32 st, av dessa är sju regionala, resten privata.

 I Helsingborg finns 5 st, av dessa är en i regional regi.

...
Källa: Sveriges Radio P4 nyheter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tänk på att du är personligen ansvarig för dina kommentarer som du skriver och lämnar här. Så håll en trevlig och god ton för allas trevnad. Samt tack på förhand för ditt inlägg och din delaktighet här.
Har du frågor kontaktar du oss enklast och snabbast på post@hbgnyheter.com