8 juli 2013

Kan bilen beslagtas vid streetracing?

Olagliga biltävlingar - så kallade streetracing - har sedan slutet av 1990-talet varit en växande olaglig företeelse i många svenska kommuner. Säkerhetsaspekten för både deltagare, åskådare och andra trafikanter är ett tungt vägande skäl till att polisen gör kraftiga insatser. Nyligen voltade en bil vid ett streetrace vid Väla köpcentrum. Nu efterlyser polisen strängare lagstiftning. Men krävs det en ändrad lagstiftning för att få bukt på de illegala gatloppen?

Ställde frågan till justitieminister Beatrice Ask för några år sedan, om justitieministern var beredd att ge polisen rätt att beslagta fordon som deltar i streetracing. I sitt svar menade justitieministern att det är angeläget att polisen förhindrar streetracing. Polisen har de verktyg som krävs då den som deltar i streetracing ofta gör sig skyldig till vårdslöshet i trafiken. Det skapar utrymme för möjlighet att beslagta fordonet i avvaktan på domstolens beslut. I svaret står det vidare "Att i syfte att förhindra trafiknykterhetsbrott får polisen omhänderta fordonsnycklar eller fordon enligt bestämmelser i polislagen". Justitieministerns svar i sin helhet finns här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Polisens-befogenhet-att-beslag_GW12903/

Jag menar att problemet med olagliga biltävlingarna kan lösa på två sätt, antingen intensifierar polisen intensifierar arbetet med att förhindra streetracing och använder sig av de verktyg som lagen medger. Eller så går intresserade ihop, bildar en förening och tillsammans med kommunen beslutar man om plats och tid för tävlingarna. Så hanterade Malmö frågan när Skåne Racers Ideella Förening bildades, därmed skyddas allmänheten.

Att förbjuda åskådare på illegala lopp ser jag inte som en framkomlig väg.

Marie Weibull Kornias (M)
tidigare riksdagsledamot

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tänk på att du är personligen ansvarig för dina kommentarer som du skriver och lämnar här. Så håll en trevlig och god ton för allas trevnad. Samt tack på förhand för ditt inlägg och din delaktighet här.
Har du frågor kontaktar du oss enklast och snabbast på post@hbgnyheter.com